Sfinksen i Egypt

 

Mer om Egypt

Idet man ankommer det imopnerende pyramidekomplekset i Giza utenfor Kairo, hilses man velkommen på venstre side av Sfinksen som i seg selv er et monumentalt skue (se evt. kart over området).

Med sine 73 meters lengde er Sfinksen i Egypt verdens største skulptur formet av et enkelt stykke stein. Man antar at Sfinksen ble hugget ut fra fjellet i omkring år 2500 før Kristus, og at dette skjedde da faraoen Khefren styrte under Egypts fjerde dynasti. Ulike teorier strides om ansiktet på Sfinksen skal forestille Khefren eller hans far Kheops (som lot bygge den største pyramiden i Giza).

Sfinksen har flere ganger vært delvis dekket av sand. Dette skjedde også i Egypts storhetstid. Over 1000 år etter at sfinksen ble bygget, fortelles det at Thutmose IV falt i søvn foran Sfinksen. I en slags drøm ble faraoen snakket til av Sfinksen som i en gudeskikkelse ba Thutmose om å redde seg fra sin nedgravde tilstand. Dermed startet det første forsøket på å grave frem hele Sfinksen. De siste arbeidene som ble gjort for å avdekke hele Sfinksen fant sted i 1925 og 1936.

Sfinksens hode er gjenstand for mye diskusjon. Noen mener at det er for lite i forhold til kroppen og at det derfor kan ha blitt hugget ut fra et større og opprinnelig hode. Den manglende nesen har også mange mytiske forklaringer. En forklaring går ut på at den ble hugget av med overlegg (noe det er tydelige spor etter) i år 1378 e.Kr. Dette skal ha skjedd etter at Sfinksen var beskylt for å være en avgud.

Tydelige spor av erosjon vitner om et regnfult klima i Sfinksens tidlgie liv. Tegn på oversvømmelser og elver som finner nye veier har fått forskere til å spekulere i om Sfinksen kan tilhøre en periode som går enda lengre bakover i tid.

Mer om Egypt

 

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen. Foto: stock.xchng/Susanna Diebes, og Jonathan Paquette