Pyramidene i Saqqara

topp av saqqara

 

Mer om Egypt

liten pyramide

Utenfor den sørvestre del av Kairo ligger det gamle gravstedet Saqqara. Her dominerer den store pyramiden til Djoser som gjerne omtales som verdens eldste monumentale bygning i stein.

Den store trappetrinnspyramiden til Djoser ble bygget i perioden 2667-2648 f.Kr. Den kjente egyptiske ministeren og arkitekten Imhotep var hjernen bak gravmonumentet som skulle reise seg hele 62 meter over bakken. Djoser var farao i egypts 3. dynasti og han skal ha vært den første til å etterlate seg en pyramide. I sin 19 år lange regjeringstid oppførte Djoser flere byggverk, og han skal også ha fått sett sin egen pyramiden bli ferdig.

saqqara pyramide

Djosers pyramide er bygget i seks trinn, og laget av  tilhuggede byggesteiner av naturstein. Yttersidene var opprinnelig dekket av polert lys kleberstein. På nordsiden ble det bygget et tempel, og hele anlegget står i nord-syd-retning. Man antar at nordstjernen hadde stor religiøs betydning for faraoene. Dette tempelet ble senere flyttet til østsiden da et religiøst skifte førte til at evig liv heller ble sett i sammenheng med sola.

En 10,5 meter høy mur i kleberstein var reist rundt hele komplekset, og på utsiden ble en grøft hugget ut av fjellgrunnen. Mange av facilitetene på området var ment til å hjelpe faraoen i sitt neste liv. I sør var det bla.a. en forgård og et gravkammer i rosa granitt med rikte dekorasjoener. Under anlegget er det en labyrint med tuneller, gallerier og rom som strekker seg totalt over 6 km.

Pyramide i Saqqara

Utenfor Djosers pyramideanlegg, finnes det andre mindre pyramider og gravkamre. Noen er fra så tidlig som egypts 3. dynasti, mens de mindre pyramidene er fra senere dynastier (Se evt. kart over Saqqara). Mange er tydelig preget av tidens tann, og er i langt dårligere forfatning enn Djosers pyramide. De mange monumentene på området gjør Saqqara til et rikt og spennende historisk område, og det ligger ikke langt sør for de store pyramidene i Giza.

pyramide

Mer om Egypt

 

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen. Foto: stock.xchng/Mira Pavlokovic /Jordi Boix og /getye1