Philae tempel

 

Mer om Egypt

Philae tempel ligger vakkert plassert på ei lita øy i den store dammen sør for byen Aswan. Tempelet har gjennomgått flere prøvelser, men er nå en stor turistattraksjon.

De eldste delene av tempelet stammer fra Egypts siste dynasti, og skal ha vært bygget i årene 380-362 f.Kr. Tempelet ble viet gudinnen Isis som også var mor til guden Horus. Andre byggearbeider synes å ha vært oppført med romersk inflytelse i perioden 282-145 f.Kr. 

Flere ganger senere har tempelet blitt forsøkt skjendet og endret i takt med nye herskere, religion og kultur. Den største trusselen kom imidlertid fra oppdemmingen av Aswandammen som la tempelet under vann i store deler av året.

På 1960-tallet startet en omfattende redningsaksjon via UNESCO (som også omfattet Abu Simbel templene) for å skåne tempelet fra slitasjon fra Nilens krefter. Tempelet ble tørrlagt, rengjort og oppmålt før det ble delt opp i ca. 40 000 deler. Delene ble transportert ca. 500 meter til en høyde på ei naboøy (Agilkia) der vi altså nå kan oppleve Philae tempelet med adkomst fra Nilen.

Philae tempel preges av arkitektur og konsktruksjon fra flere perioder. Over ser vi bilde av Trajansk Kiosk på tempelområdet. Se evt. kart over Philae Tempel.

Inngangen til tempelet er dominert av en høy portal med en portåpning i mindten. Deretter kommer man inn i en forgård med søylehall og en ny høyreist portal som fører videre innover i tempelet. Noen av de mest sårbare og verdifulle gjenstandene som ble funnet i tempelet, er plassert i museer.

Mer om Egypt

 

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen. Foto: stock.xchng/Peter Caulfield og /Martyn E. Jones