Edfu tempel

 

Mer om Egypt

Edfu er en by på Nilens vestbredde omlag syv mil sør for Luxor . Her finner vi i dag det mest komplette tempelet fra det gamle Egypt.

I vestre del av bykjernen i Edfu ligger det vakre tempelet som er nordvendt med inngang i sør. Tempelet er det nest største i Egypt, bare overgått av Karnak tempel i Luxor. Edfu tempel er bygget mellom år 237 og 57 f.Kr. og er tilegnet guden Horus som symboliseres gjennom sitt falkeutseende.

Tempelets gode stand har gitt viktig informasjon om datidens legender, språk og religion. Mye er bevart tross tidligere tildekking av sand og ødeleggelser påført i senere religionsstrider med kristne. I 1860 startet arbeidet med å grave ut tempelet som da var dekket av sand og mudder fra Nilen. Utgravingen viste et tempel i meget god stand, og det er nå et av de viktigste stoppestedene for elvebåter som frakter turister langs nilen.

Som det største tempelet tilegnet Horus, mener man at tempelet må ha vært en viktig religiøst senter, og nermest et pilgrimssted for tilbedelse av den guden som i sin fugleskikkelse går igjen i dekor og skulpturer i tempelet. Antakelig er tempelet bygget på restene av et enda eldre Horus-tempel. 

Selv i dag kan man la seg imponere av det 36 meter høye inngangspartiet som domineres av to tykke murer på hver side av selve inngangporten. Innenfor møter man en åpen plass med søyleganger på sidene. Deretter entrer man de indre delene av det 79 meter lange komplekset. Der er veggene rikt dekorert med historiske og religiøse episoder og myter.

Mer om Egypt

 

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen. Foto: stock.xchng/Mira Pavlakovic, /getye1 og /Martyn E. Jones