Kart over Saqqara i Egypt

Like sørvest for Kairo, ligger den gamle egyptiske gravplassen Saqqara; utenfor datidens Memfis. Her finner vi en av de mest berømte og særegne pyramidene i verden; Djosers trappetrinnspyramide. På Google Earth-kartet nedenfor er den markert. Rundt den store pyramiden ligger flere mindre pyramider og noen enda eldre gravkamre. Scroll gjerne kartet mot nord og syd og zoom inn på ulike monumenter fra ulike perioder av Egypts historie.


Vis Saqqara pyramider i et større kart

Zommer du ut og scroller mot nordøst (opp og litt til høyre), vil du se Nilen og følge denne mot Kairo.

Les mer om pyramidene i Saqqara eller gå til Ferie i Egypt

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen. Foto: stock.xchng/Mira Pavlakovic